1. Личности (12)
  2. Музеи (81)
  3. Македония (7)
  4. Колекции (12)
За историята от древността до днес в статии, монографии, коментари, снимки, документи, архиви, исторически извори, събития и герои, материали по етнология, връзки.
Кратка информация за историята и културата на България.
Информация за Варна - история, музеи, библиотека, галерия, културни институции, природни забележителности, краезнание.
Сайт за военна история. Списание.
Кратка история на България от Димитър Марковски и книги за археологически и културни обекти.
Българска история. Тракийски език и култура. Българска класическа проза.
Структура, проекти, публикации от научни форуми, издания.
Институтът се занимава с изследвания на най-близката и съвременна история на България.
Статии и книги за древната история по нашите земи, за прабългарите и техния език.
Материали за богомилството, откъси от книга на Георги Василев.