1. Личности (15)
  2. Музеи (86)
  3. Македония (7)
  4. Колекции (13)
Текуща дейност, структура и история на отдел "Ориенталски сбирки" към направление "Ръкописно-документално и книжовно наследство" на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий".
Дружество за интердисциплинарни национални и международни проекти в областта на културата, изкуствата, науката и образованието.
Българско културно наследство: фолклор, история, археология, литература, култура.
Портал, посветен на събитията и личностите, свързани с 10 ноември 1989 г.
Представя подбрани автентични фотографии от края на XIX и първата половина на XX век.
Легенди и предания, ръкописи и исторически извори, открития, факти, фотоси, справочник, речник на остарели думи, покупка на книги по темата.
Материали от исторически, философски, литературен, езиковедски, идеологически характер.
Статии върху историята на българо-немските отношения.
Научно систематизиран каталог на музейни ценности: облекло, оръжие, ордени и медали, знамена, печати, фотографии, документи...