1. Личности (12)
  2. Музеи (81)
  3. Македония (7)
  4. Колекции (11)
Дружество за интердисциплинарни национални и международни проекти в областта на културата, изкуствата, науката и образованието.
Представя подбрани автентични фотографии от края на XIX и първата половина на XX век.
Легенди и предания, ръкописи и исторически извори, открития, факти, фотоси, справочник, речник на остарели думи, покупка на книги по темата.
Материали от исторически, философски, литературен, езиковедски, идеологически характер.
Статии върху историята на българо-немските отношения.
За историята и културата на волжките българи. Препратки.
История, култура, политика.
Група, посветена на изучаване на хуно-български език и култура.
Систематизирани описания на архивните фондове (1845-1944).
Информация за дейността на дружеството, материали за шейх Бедреддин Симави и Таньо войвода, за които се организират ежегодни походи. Нов брой и архив на списание "Път".