1. Личности (12)
  2. Музеи (81)
  3. Македония (7)
  4. Колекции (12)
Велико Търново в стари снимки и пощенски картички, пътеписи и спомени, информация за известни фамилии и личности.
Изграден по документи от Държавния военноисторически архив, сайтът предоставя информация и снимки за 48 хил. български военнослужещи.
Представя войните, чрез спомена, който всеки пази като част от родовата си памет. Битки, сражения, пълководци.
Съвременен "препис" на творбата на Паисий - с текст, звук и картина. Аудио записът е по адаптацията на новобългарски език от акад. Петър Динеков.
Списание за средновековна история, археология и култура.
Център за магистърски, докторантски и постдокторантски изследвания на историята, геополитиката и културата на Евразия, Източна Европа, Русия, Кавказ, Черноморско-Каспийския регион, Средна и Източна Азия.
Историк. Биобиблиография, изследвания за историята на Македония, проекти.
Блог на Петър Добрев за история и политика.
Световната история от древността до наши дни. Статии и монографии. Библиотека - извори и литература. Митология. Галерия снимки.
Сбирка със снимки и информация за всички български бойни знамена и пленените от българската войска чужди знамена.