1. Личности (16)
  2. Музеи (84)
  3. Македония (7)
  4. Колекции (13)
Център за магистърски, докторантски и постдокторантски изследвания на историята, геополитиката и културата на Евразия, Източна Европа, Русия, Кавказ, Черноморско-Каспийския регион, Средна и Източна Азия.
Историк. Биобиблиография, изследвания за историята на Македония, проекти.
Древни градове, история, митове и наука.
Блог на Петър Добрев за история и политика.
Световната история от древността до наши дни. Статии и монографии. Библиотека - извори и литература. Митология. Галерия снимки.
Сбирка със снимки и информация за всички български бойни знамена и пленените от българската войска чужди знамена.
Блог за византийска и поствизантийска култура и архитектура.
Сдружението осъществява исторически реконструкции на материалната и нематериалната култура и бит на населението на Балканския полуостров през античността и средновековието.
Изучава, пресъздава и популяризира българската средновековна история, бит, култура и изкуство.