1. Личности (12)
  2. Музеи (81)
  3. Македония (7)
  4. Колекции (11)
Център за магистърски, докторантски и постдокторантски изследвания на историята, геополитиката и културата на Евразия, Източна Европа, Русия, Кавказ, Черноморско-Каспийския регион, Средна и Източна Азия.
Историк. Биобиблиография, изследвания за историята на Македония, проекти.
Световната история от древността до наши дни. Статии и монографии. Библиотека - извори и литература. Митология. Галерия снимки.
Сбирка със снимки и информация за всички български бойни знамена и пленените от българската войска чужди знамена.
Блог за византийска и поствизантийска култура и архитектура.
Изучава, пресъздава и популяризира българската средновековна история, бит, култура и изкуство.
Блог на Владислав Иванов за средновековна балканска история.
История, култура и религия на Древния Изток.
Българска история и история на Средна и Централна Азия. Електронна библиотека със статии и изследвания на д-р Живко Войников и на други автори.