1. Каталози (8)
Библиотека на Института за пазарна икономика и на Българската макроикономическа асоциация.
Дигитална библиотека на СУ "Св. Климент Охридски". Ръкописни колекции, книги, архиви, периодични издания, карти и фото архив.
Библиотека-читалище в София.
Библиотека на Медицински университет - София.
Обединени дигитализирани краеведски ресурси (книги, документи, картички и фотографии, филми) от Старозагорския регион.
Инвентарен опис, снимки, биографични данни.
Сбирки и колекции, ръкописи, лични фондове, институтски фондове.
Дигитално хранилище за публикуване на българско културно наследство в интернет.
Информация за предстоящи и актуални събития и годишнини, анотирани списъци с нови книги и препоръчани книги.