1. Книжарници (286)
  2. Издателства (254)
  3. Печатници (47)
  4. Библиотеки (67)
  5. Речници (61)
  6. Енциклопедии (16)
  7. Блогове (92)
Информация, свързана с книгите и книгоиздаването.
Кратка история на България от Димитър Марковски и книги за археологически и културни обекти.
Софтуерни, хардуерни и съдържателни решения, свързани с културата и науката.
Страница на д-р Гергана Райжекова. Представяне на книгата й "Невидимият рок" и на нейни статии и интервюта.
Ежегоден фестивал и книжно изложение на арт книги, независими художествени издания и експериментални книжни форми.
Колекция от средновековни ръкописи, първопечатни и старопечатни книги, стари и нови български книги, списания и вестници - близо 4 000 фототипно представени издания (X-XXI в.).
Аудио книги, текстови книги и радиотеатри.
Организация на книгоиздатели, книготърговци и литературни агенти в България.
Аудиокниги, записани от Д&Д Фактори. Съвременна и класическа художествена литература.
Среднобългарски ръкопис от XIV в., съхраняван в университетската библиотека на гр. Гент, Белгия.