Хуманитарно електронно списание на Факултета по славянски филологии към Софийския университет "Св. Климент Охридски".
Електронно научно-изследователско списание на Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, специалност "История".
Електронно списание за култура и критика на визуалните изкуства.
Информация за изданието и изисквания към ръкописите. Архив на статии в pdf.
Списание за литература и изкуство (2004-2008), издавано във Варна.
Сайт за военна история. Списание.
Електронно списание за хуманитаристика и архиви с акцент върху история на българския език, етнолингвистика, литература и култура.
Литературна теория, история, критика и компаративистика. Съдържание и резюмета.
Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама.
Филологическо научно списание на Съюза на филолозите българисти. Архив със съдържания.