Електронно списание за философия и култура.
Електронно списание, издание на Лаборатория по социология и Клуб на социолога при катедра Социология на Философски факултет към ЮЗУ "Неофит Рилски"- Благоевград.
Месечно списание за психология.
Белоградчишко списание за история, култура и народознание.
Изследвания, коментари, анализи, интервюта, документи в областта на политическите науки, международните отношения, ориенталистиката и медиите. Архив на сп. Изток-Запад.
Списание за славянски езици, литератури и култури. Издание на Филологически факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".
Научно списание по археология. Архив на съдържанията.
Електронно научно списание за различните прояви на реториката във времето и за съвременните комуникации в различни сфери на живота.
Фондация на хора с интереси в областта на психологията. Издава сп. "Психология за родители" и сп. "Психоанализа".
Списание върху проблемите на хуманитарните и социалните науки. Архив на предишни броеве.