Институции в гр. Казанлък, работещи за събиране, изследване и популяризиране на Чудомировото наследство.
Отворена литературна формация, основана през февруари 2013, работеща по пропагандиране на литературното изкуство чрез иницииране на културни събития, школи, проекти, издания, четения и представяния.
Доклади от студентски конференции на Филологически факултет на Югозападен университет "Неофит Рилски".
Проект "Общество на граждани и поети" за възстановяване на литературния музей в града.
Школа по творческо писане за автори до 35 г. В присъствена и дистанционна (скайп) форма. Ръководител Гавраил Панчев.
Премиери на книги и поетични четения на номинирани и удостоени с "Наградата за поезия Николай Кънчев".
Информация за организацията и за нейни инициативи. Автори, интервюта, литературни четения.
ПЕН-клуб на български писатели и журналисти.
Информация за минали издания на конкурса и условия за участие в настоящия.