Независима неправителствена организация за защита правата на човека: политически, граждански, културни, социални. Новини, публикации и нормативни документи.
Институтът се занимава с изследвания на най-близката и съвременна история на България.
Общество в подкрепа на философските идеи и творчество на Айн Ранд. Публикации, интервюта, трейлъри, форум.
Неправителствена организация за политологически и икономически изследвания; проекти, публикации, конференции, лекции.
Сдружение в подкрепа на издирването, опазването и популяризирането на културно-историческите ценности. Инициативи, законопроекти, бюлетин.
Новини, издания, библиография, информация за работата на Центъра.
Образователен институт. Системи и методи, насочени към възстановяване и поддържане на оптимални физиологични, психо–емоционални и когнитивни функции
Международен институт по антропология в Salt Lake City, Utah, USA, ръководен от Лолита Николова.
Институт за съвременно изкуство и терапия. Дейности, проекти и публикации.