Проекти, настоящи семинари, курсове и тренинги, галерия.
Сдружение на хора с интереси в областта на аналитичната психология и психотерапия. История и структура, обучителна програма, новини, статии.
Лични архивни фондове на видни български учени. Библиография на философи и философски издания.
Проекти, издания, обучение.
Представяне на организацията, новини, проекти, документи от научни и организационни форуми.
Материали в областта на социологията, социалните дейности, политическия маркетинг, демографията и социологията на семейството.
Информация за института, издания, конференции и семинари.
Съдейства за професионалното развитие на преподавателите по философия, като развива образователна, изследователска и издателска дейност.