Медиен мониторинг, анализи и публикации в подкрепа на демократичното функциониране на медийната среда в България.
Лаборатория към катедра „Социология" на СУ "Св. Климент Охридски". Информация за проекти и конкурси, библиотека със специализирана литература.
Сдружение в подкрепа на прокапиталистическото образование и действие в България. Анализи, интервюта, статии за либертарианството.
Философска школа. Архив със статии, разкази, бисери на мъдростта и информация за предстоящи и изминали курсове по практическа философия.
Фондацията подкрепя интердисциплинарни проекти и издания. Издава сп. "Критика и хуманизъм".
Информация за Центъра, анализи и изследвания на политически теми.
Невербални подходи в психологическата работа в областта на терапията, превенцията и личностното израстване.
Сдружение на хора с интереси в областта на аналитичната психология и психотерапия. История и структура, обучителна програма, новини, статии.
Лични архивни фондове на видни български учени. Библиография на философи и философски издания.