Център за международни изследвания в областта на образованието и културата.
Организация за подобряване на психическото и физическото състояние на населението. Провежда обучения, семинари, консултации, сесии по Йога на смеха.
Насърчава сътрудничеството на изследователи в хуманитарните и социалните науки от Северна Америка и България.
Фондация на хора с интереси в областта на психологията. Издава сп. "Психология за родители" и сп. "Психоанализа".
История и цели, етичен кодекс, документи, регистър на психотерепевтите в България, публикации.
Българска асоциация за дълбинна психотерапия по метода на Хелън Бони за Водено с музика въображение. Среща с метода, методология, стандарти, информация за практикуващи терапевти.
Проекти в подкрепа на изкуството, културата, науката, здравеопазването, образованието, политиката, социалната сфера.
Неправителствена женска организация. Култура, издания, литературни и детски конкурси, здравна просвета.
Подкрепя проучването, съхраняването, популяризирането, рационалното използване и управление на културното наследство в Югоизточна Европа.