Неправителствена организация за обучение след висше образование в областта на хуманитарните и социалните науки; програми, събития, електронни ресурси.
Кратка информация за института, научни проекти, семинари и конференции, доклади, статии.
Структура, проекти, публикации от научни форуми, издания.
Структура, информация за обучение, издания, ресурси.
Статии и материали в областта на човешките права, политиката, религията, културата, икономиката, етническите разлики на народите, населяващи двата региона.
Информация за института, структура, състав, периодични издания, научна продукция, научни форуми, онлайн база данни, изследвания.