Неправителствена организация за обучение след висше образование в областта на хуманитарните и социалните науки; програми, събития, електронни ресурси.
Кратка информация за института, научни проекти, семинари и конференции, доклади, статии.
Структура, проекти, публикации от научни форуми, издания.
Обща информация, изложби, колекции, проекти, публикации, препратки.
Структура, информация за обучение, издания, ресурси.
Статии и материали в областта на човешките права, политиката, религията, културата, икономиката, етническите разлики на народите, населяващи двата региона.
Информация за института, структура, състав, периодични издания, научна продукция, научни форуми, онлайн база данни, изследвания.
Независима неправителствена организация за защита правата на човека: политически, граждански, културни, социални. Новини, публикации и нормативни документи.