Новини, информация за Института по балканистика и Центъра по тракология. Публикации, архиви, библиотека, изследователски проекти.
Онлайн справочник за правописа, пунктуацията и граматичните правила в българския език.
Блог на Павлина Върбанова с отговори на езикови питанки и всичко в областта на езиковата култура и историята на езика.
Българска история и история на Средна и Централна Азия. Електронна библиотека със статии и изследвания на д-р Живко Войников и на други автори.
Хуманитарно електронно списание на Факултета по славянски филологии към Софийския университет "Св. Климент Охридски".
Браун корпусът улавя относително статичното състояние на езика (1990-2005) чрез 500 текста - художествени и информативни.
Катедра по литература, странознание и европейски езици на Университета в Осло. Компютърно езиково обучение.
База данни, представяща актуалното състояние на устните форми на съвременния български език.
Статии и книги върху древна история и история на езика.