Проект, представящ поредица от пътешествия и срещи с европейските култури.
Нови критически погледи върху заобикалящата действителност. Манифест, публикации, програма, участници.
Инициатива на Георги Караджов за създаване книга-игра за Цар Калоян.
Cдружение, реализиращо проекти в сферите на изкуството, културата, екологията и опазване на културното наследство.
Ежемесечна инициатива за писане и четене на различна тема. Селектираните текстове четат на сцена популярни личности.
Проект на Блага Димитрова. Разработване на кратки фото, видео и литературни разкази за български музиканти, избрали да живеят и творят в чужбина.
Литературата, мислена през продължаващи събития. Текстове за Утопията - в продължение на един по-стар брой на "Литературен вестник".
База данни на НПО в България. Законодателство, проекти, доброволчество и работа. Актуална информация за НПО проекти.
Центърът подпомага сътрудничеството между учени от Северна Америка и страни от Югоизточна Европа и прави по-достъпни научните изследвания в България за северноамерикански учени.
Дневник с произведенията от проект "Когато стойностите придобиват образи".