Фондация. Представя проекта "Пловдив заедно", с който градът става Европейска столица на културата през 2019 година.
Фондация, осъществяваща културни проекти за детска и младежка аудитория.
Популяризиране на джаза и връзката му с други музикални жанрове сред хора от всички възрасти.
Фондация, развиваща мултидисциплинарни проекти, стимулиращи междукултурния диалог, иновативността и експерименталността в областта на културата и креативните индустрии.
Програма на Културна фондация А25 за културна ориентация на бежанци и търсещи закрила лица.
Фондацията организира и популяризира културни проекти с българско и международно участие.
Институции в гр. Казанлък, работещи за събиране, изследване и популяризиране на Чудомировото наследство.
Информационен, ресурсен и консултативен център в областта на интеркултурното сътрудничество и образование.
Проекти в областта на културата и изкуствата.