Браун корпусът улавя относително статичното състояние на езика (1990-2005) чрез 500 текста - художествени и информативни.
Катедра по литература, странознание и европейски езици на Университета в Осло. Компютърно езиково обучение.
База данни, представяща актуалното състояние на устните форми на съвременния български език.
Речници на английски и български: тълковни, синонимни, двуезични, технически, тезаурусни, речници на имената, на селищата в България и САЩ, транслитерационни.
Статии и книги върху древна история и история на езика.
Блог на Миро за езикова култура.
Осъществява устен или писмен превод на испански, български, френски, руски или английски език.
Да учим езика онлайн с помощта на носители на езика: имейл, текстов и гласов чат.
Проекти по компютърна лингвистика и Semantic Web, разработвани от учени на БАН. Публикации, ресурси, събития.