Всички преписи на южнославянския "Физиолог", сравнени помежду им и в техния пълен текст.
Статии и книги върху древна история и история на езика.
Блог на Миро за езикова култура.
Автобиография. Публикации в областта на компютърната лингвистика.
Изследвания на автора в областта на лингвистиката, библиография, ресурси.
Комплекти шрифтове, вкл. кирилица и глаголица.
Списък от български мъжки и женски лични имена с възможност за добавяне.
Азбучник на имената, етимология на имената, групиране по значения, именни дни, имена на божества и светии, календар на имената.
Да учим езика онлайн с помощта на носители на езика: имейл, текстов и гласов чат.