1. Литературна критика (50)
 2. История (243)
 3. Археология (20)
 4. Философия (43)
 5. Психология (77)
 6. Социология (12)
 7. Културология (22)
 8. Антропология (8)
 9. Етнология (23)
 10. Краезнание (24)
 11. Славистика (20)
 12. Лингвистика (47)
 13. Теория и критика на превода (2)
 14. Семиотика (3)
 15. Политология (14)
 16. Визуални изследвания (4)
 17. Педагогика (9)
 18. Библиографии (14)
 19. Gender Studies (5)
 20. Реторика (5)
 21. Генеалогия (14)
Списък с електронни публикации на НБУ в хронологичен обхват 2007-2012 г.
Блог на студентите от специалност "Унгарска филология" в СУ "Св. Климент Охридски".
Сайт на Иван Колев с препратки към философия и изкуство.
Нови критически погледи върху заобикалящата действителност. Манифест, публикации, програма, участници.
Новини за литературоведски събития - семинари, конференции, лекции, дискусии.
Блог на Юлия Йорданова. Статии, библиография, фотографии, разработки.
Информация за поддържаните фондове литературно наследство, къщи музеи, литературни кабинети. Новини за изложби, събития и издания на НЛМ.
Лични архивни фондове на видни български учени. Библиография на философи и философски издания.
Гид за Турция: култура, литература, икономика, политика, история, личности.