1. Начално образование (27)
  2. Средно образовние (68)
  3. Висше образование (78)
  4. Образование по изкуства (75)
  5. Професионално образование (28)
  6. Езиково обучение (67)
  7. Компютърно обучение (89)
  8. Дистанционно обучение (39)
  9. Услуги (53)
Образователен портал. Образователна реформа и добри практики.
Забавно и сериозно за природа, древни цивилизации и забележителни личности, мистерии и загадки, технологични посижения и изкуства.
Инициатива на Национален музей "Земята и хората" в помощ на обучението по геология и минералогия по един забавен начин.
Платформа за създаване на демократични и други училища, алтернативни на държавните. Световен опит.
Статии, представящи различни научни теории в областта на точните и природните науки.
Памет за терора и диктатурата в България. В помощ на учениците, студентите и преподавателите по история. С богат документален материал за историята на България през периода 1918-1989 г.
Българската история - личности, събития, места, интервюта.
Проект за интеграция на ромските деца и ученици чрез създаване на условия за равен достъп до качествено образование.
Метачетенето е образователна игра-ускорител, основаваща се на сугестопедията и служеща като платформа за личностно и бизнес развитие.
Школи и семинари за демократична просвета.