1. Начално образование (27)
  2. Средно образовние (68)
  3. Висше образование (78)
  4. Образование по изкуства (75)
  5. Професионално образование (27)
  6. Езиково обучение (67)
  7. Компютърно обучение (89)
  8. Дистанционно обучение (39)
  9. Услуги (53)
База за развитието на младите хора, тяхното мнение, познание, умения, идеи, индивидуални и общи начинания, групи и организации.
Бъдители имат за цел да подпомогнат образователния процес на студенти, ученици и личности от всякаква възраст, мотивирайки и ориентирайки ги за професионалния живот.
Платформа за достъп до най-добрите преподаватели от всяка част на страната, по всяко време.
Информация за всички образователни заведения на територията на Република България.
Проек за създаване на центрове за подготовка и преквалификация на учители за прилагане на изследователския подход при обучението по математика и природни науки.
Статии, книги и други ресурси в помощ на семействата, обучаващи своите деца в домовете си.
Платформа на училищата в Европа, даваща възможност за сътрудничество между учители и ученици. Представя образователно съдържание.
Международна, регионална и национална стипендиантска програма, подкрепяща младите жени в тяхната научна кариера.
Новини и статии в областта на образованието, информация за състезания и олимпиади.
Техники и методи и лесни практични съвети за скоростно учене.