Училищна дъга
Проект за интеграция на ромските деца и ученици чрез създаване на условия за равен достъп до качествено образование.
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. http://www.dagalom.org/
   1. Посетено
   2. 349
   1. Ключови думи
   2. Лом, проекти, ромски деца, интеграция, образование, етнически малцинства, образователна интеграция, равен достъп
   1. Категория 1
   2. Образование
   1. Публикуван
   2. 26.04.2013 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
интеграция, образование, ромски деца

Подпомага възпитаването и образоването на млади хора в неравностойно положение от всички етноси в България.

Съвпадащи ключови думи
интеграция, образование, проекти

Проекти, програми, обучения и обменни инициативи в помощ на интегрирането на младите хора в обществото.

Съвпадащи ключови думи
образование, проекти

Проект, целящ активизиране на научно-изследователската дейност на студенти, докторанти и преподаватели в хуманитарните специалности.
Международна информационна кампания за превенция и намаляване на рисковете, свързани с употребата на амфетамини.
Неправителствена организация, която осъществява проекти в областта на изкуствата, образованието и комуникациите.
Международна организация на Обединеното кралство за създаване на образователни възможности и културни контакти.
Представя тренинг курсове, младежки обмени и свободни позиции по ЕДС (Европейска доброволческа служба) в различни страни от Европейския съюз.
Лаборатория към катедра „Социология" на СУ "Св. Климент Охридски". Информация за проекти и конкурси, библиотека със специализирана литература.
Проект за разработване на практическа методология, подходи и средства в помощ на преподавателите по информационни технологии.
Проекти в подкрепа на изкуството, културата, науката, здравеопазването, образованието, политиката, социалната сфера.
Международен проект за атрактивно професионално ориентиране на ученици от основното училище.
Асоциация в помощ на академичната общност в България. Информация за университети, проекти, изгодни предложения за обучения и пътувания.

Съвпадащи ключови думи
Образование, проекти

Онлайн платформа за обмяна на опит, раждане на иновативни идеи и разработване на проекти по различни обществени казуси, които да допринасят за положителната промяна в България.