1. Начално образование (27)
  2. Средно образовние (69)
  3. Висше образование (78)
  4. Образование по изкуства (75)
  5. Професионално образование (27)
  6. Езиково обучение (67)
  7. Компютърно обучение (89)
  8. Дистанционно обучение (39)
  9. Услуги (54)
Календар на курсове, обучения, семинари и конференции.
Портал за образование и наука.
Философска школа. Архив със статии, разкази, бисери на мъдростта и информация за предстоящи и изминали курсове по практическа философия.
Център за обучение. Дава на учениците си практически умения за ефективно учене, убедително общуване, мотивация и лидерство.
Месечно издание за образование у нас и в чужбина.
По пътя на общите християнски корени - манастири, икони, ученически пленери.
Библиография и публикации на автора в областите: педагогика, психология, образование, социология, образователен мениджмънт и др.
Учебници и образователни материали.
Международна информационна кампания за превенция и намаляване на рисковете, свързани с употребата на амфетамини.